Management & Staf
Overslaan naar content

Management & Staf

Bij HTM zijn een aantal centrale ondersteunende afdelingen waar managers, adviseurs en staf medewerkers werken die op hun beurt weer anderen ondersteunen, begeleiden en adviseren bij hun werkzaamheden.

Stap jij in de leukste baan van Den Haag? Bekijk onze vacatures als jij op zoek bent naar niet zomaar een nieuwe werkplek!

Reizigers

De afdeling Reizigers bestaat uit de bedrijfsonderdelen Klantbeleving, Vervoersaanbod, Strategie en Ontwikkeling, Concessie- en Contractmanagement, Deur tot Deur en Innovatie. Deze afdeling ontwerpt en ontwikkelt vervoersproducten en zorgt voor de verantwoording naar onze opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Control, Inkoop en Administratie

Control

De afdeling Control vertaalt de business plannen van de afdelingen naar een begroting en budget. Zij monitoren en toetsen financierings- en investeringsvraagstukken en stellen rapportages beschikbaar over de feitelijke performance van de business in relatie tot de business plannen en de begroting.

Inkoop

HTM plaatst jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan opdrachten bij derden. De afdeling Inkoop levert een maximale bijdrage aan het resultaat van HTM door op duurzame wijze en tegen zo laag mogelijke integrale kosten in te kopen binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is de rol van de afdeling inkoop om de beste leverancier voor de beste prijs tegen de beste kwaliteit te vinden en te contracteren.

Administratie

De afdeling administratie is verantwoordelijk voor het verwerken van de financiële bescheiden, het afhandelen van eventuele onvolkomenheden en het opleveren van daaruit voortvloeiende rapportages.

Binnen deze afdeling opereert ook het Bureau Schaderegeling. Zij behandelen de schadegevallen waarbij HTM is betrokken, in de ruimste zin van het woord. 99% van schadegevallen wordt door hen van A tot Z zelf behandeld.

HR

De afdeling HR is verantwoordelijk voor de processen van organisatie- en personeelsontwikkeling en is verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met het belangrijkste kapitaal van de organisatie: onze mensen.

De afdeling is verantwoordelijk voor de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers en voor personele zaken zoals het uitbetalen van de salarissen, keuringen en verzuim,

Directieondersteuning & Juridische Zaken

De afdeling Directieondersteuning bestaat uit de bedrijfsonderdelen Juridische Zaken en Beleid & Secretariaat.

Het bedrijfsonderdeel Juridische Zaken & Beleid geeft inhoudelijk advies aan de directie en de bedrijfsonderdelen van HTM.

Het secretariaat ondersteunt de top van de organisatie (directie, directieteam, raad van commissarissen, en aandeelhouders).

Corporate Communicatie

De afdeling Corporate Communicatie adviseert op strategisch niveau aan directie en (lijn)management. De medewerkers van deze afdeling publiceren informatie over de organisatie en communiceren intern en extern over de organisatie naar medewerkers, de buitenwereld en de media. De afdeling voert HTM-breed de regie op merk, huisstijl en inhoud van de communicatie boodschap.

Faciliteiten

De afdeling Faciliteiten zorgt voor een optimale werkomgeving waarin dienstverlening voorop staat.

De afdeling levert een maximale bijdrage door wens en/of behoefte van de eindgebruiker te realiseren tegen zo laag mogelijke integrale kosten. Zij houden zich onder meer bezig met bedrijfskleding, hospitality diensten, koffie- snack- frisdrankautomaten, schoonmaak en werkplekinrichting

Veiligheid, Kwaliteit & Milieu

De afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Milieu (VKM) geeft invulling aan arbeids-, rail- en sociale veiligheid en aan crisisbeheersing, milieu en kwaliteit. De afdeling geeft de kaders aan voor procedures, werkinstructies en werkwijzen om veilig, kwalitatief en milieubewust te werken. De kaders gelden voor zowel de medewerkers, bezoekers, reizigers en de omgeving.

De veiligheidsmanagers zijn vooral gericht op de inhoudelijke uitwerking van de VKM-beleidskaders op de verschillende aandachtsgebieden.

Stap jij in de leukste baan van Den Haag? Bekijk onze vacatures als jij op zoek bent naar niet zomaar een nieuwe werkplek!